دسترسی سریع

نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال سمنانزیرپورتال سمنان
Collapse معرفیمعرفی
تاریخچه تاسیس اداره کل
معرفی استان
ارتباط با ما
نمودار سازمانی
معرفی مدیر کل
دوره های آموزشی استاندارد سمنان
ارتباط مستقیم با مدیرکل
مسابقات اینترنتی-
دسترسی به فرم های مورد نیاز
ارتباط با معاونین و روسای اداره
فرم های پروانه کاربرد
ارتباط با حوزه های مختلف اداره کل
فرم های مورد نیاز تائید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت
فرم های مورد نیاز کارمزد خدماتی
فرم های مورد نیاز آسانسور
فرم تائید صلاحیت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون
نقشه تارنما
ثبت نام در پورتال
پروفایل شخصی
اطلاع رساني شرايط ارائه خدمات
نظرسنجی
لیست نظرات
مناقصه و مزایده-ستاد
دستورالعمل به روز رسانی سایت
انتخاب مسئول کنترل کیفیت نمونه
نتایج نظرسنجی خدمات
ورود اطلاعات نظرسنجی میز خدمت
مشاهده نتایج نظرسنجی میزخدمت
خدمات الکترونیکی استاندارد سمنان
انتخاب واحد تولیدی نمونه
گزارش عملکرد اداره کل
استانداردسازی و آموزش
فرم های موردنیاز آزمایشگاه های همکار تعیین ماهیت
Collapse صفحه جدید اصلی- تیر 99صفحه جدید اصلی- تیر 99
صفحه جدید داخلی- تیر 99
تعرفه خدمات سازمان استاندارد در سال 1401
Collapse صفحه اصلی-قالب جدید1401صفحه اصلی-قالب جدید1401
صفحه داخلی تک ستونه-قالب جدید1401
صفحه داخلی دو ستونه-قالب جدید1401
مناقصه و مزایده- ستاد
فرم های مورد نیاز آزمایشگاه های همکار اندازه شناسی قانونی
سامانه شفافیت